Världsläktaren.se

Världens befolkning

            

Bilden ovan visar världens befolkning på en läktare vid sekelskiftet år 2000. Förändringar visas i nästa kapitel.

1 - Inspirationen 

Idén att sätta alla människor på en läktare fick jag vid öppningen av de olympiska spelen i Los Angeles 1984.

De tävlande såg ut som en färgad juvel i oval infattning, då de i strålkastarnas ljus samlades på planen, friska, glada och förväntansfulla, beredda att kämpa och följa gemensamma regler i rent spel med respekt för motståndare. 

Publiken fick också medverka. Den hade instruerats att hålla upp plattor i olika färger på ett sådant sätt att det blev mönster av flaggor. I Moskva hade man tidigare på samma sätt gjort mönster av blommor och i Seoul visades senare symbolen för harmonin mellan yin och yang.  

Stadium med flaggmönster på läktarna

Vilket utmärkt pedagogiskt forum en läktare kunde vara! Jag gjorde en skiss av en läktare och prövade med en miljon människor på varje plats och det gick bra.

År 2000 var vi 6 miljarder och med 300 platser i varje varv behövde jag då 20 cirklar för att rymma jordens befolkning. 

Hur många som behövdes 2015 kan du se i nästa kapitel där vi dessutom är indelade i stater.

När det gäller data om människor lämpar sig onekligen en läktare extra bra även om stapeldiagram och kurvor också har sin stora funktion.

2  - Syfte

Min Världsläktare är framför allt en modell som kan användas för att t.ex. visa hur många som tillhör olika religioner eller för att åskådliggöra att det finns stora länder som är glesbefolkade och små länder med många människor. Läktaren kan användas för att:

•   ge nya överblickar och överraskande insikter

•   ladda obekväma frågor med prestige

•   visa konkreta utmaningar som FN gör med de nya Hållbarhetsmålen och

•   följa upp dem så att de verkar som sprängstoff och styrmedel.

Vi sitter alla i samma båt, där både den och vi själva kunde vårdas och värnas bättre och vem kan göra anspråk på världsherravälde - och varför?

Texter

Det finns 20 kapitel som kan läsas fristående från varandra. Där har jag sökt skriva om vad jag funnit värdefullt för att få perspektiv på en föränderlig värld. Detta har tagit tid och krävt mycket läsande och ständiga uppdateringar.

Det är bara att klicka på önskat kapitel, men börja gärna med kap 2 för att få ett grepp om befolkningsutvecklingen.

Men först - hur kan man föreställa sig en enda miljon människor? Nedanstående läktare i Michigan har plats för 100 000 åskådare.

10 fullsatta sådana läktare – ger 1 miljon människor.
Michigan  arena
                                       
1 miljon människor
    
   
 
Allt gör sig dock inte på läktaren.
Att exempelvis 2 miljoner människor blir offer för människohandel av olika slag blir futtiga två små rutor trots att 2 miljoner människor i verkligheten är detsamma som 20 fullsatta  Michigan-läktare! 
                          

"Ty en liten krumelur med många nollor                         kan på ett litet utrymme vittna om en miljon.                  Så låt den stora summan                                               få mäktigt verka på er fantasi".   /Shakespeare                    

•  Med läktaren blir det lättare att känna och tänka globalt - World wide

•  vi får hjälp med siffror – miljoner och miljarder - och med proportioner

•  vi slipper procenttal där det ofta är oklart vad dessa är beräknade på

•  en läktare är politiskt och religiöst neutral

•  modellen är lätt att uppdatera med datorisering och

•  formen passar in på mobiler, datorskärmar, läsplattor och tv.

Även själva spelplanen kan användas om man t.ex. vill lägga ut en karta eller visa storleken av fällda skogsarealer eller spela in en film.

"The world is a stage and we are the players¨ / Shakespeare

Bilderna är ibland märkta med den vanliga beteckningen för copyright men tills vidare gäller att licensen skall låta andra distribuera, ändra och bygga på alla bilderna, även för kommersiella syften, så länge de erkänner mig som upphovsman.

License

3 - Andra statistiska modeller 

Gapminder.se

Hans Rosling har redan skapat en oslagbar metod för att göra siffror om människor begripliga. Som professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm, visade han förändringar som sker i världen framför allt inom hälsans område, men inte bara där, se www.gapminder.orgwww.twitter.com/hansrosling - YouTube  -  www.ted.com  Han har rankats som en av världens 100 viktigaste tänkare i nutid.

Rosling såg på ett tidigt stadium några av bilderna på Världsläktaren och rekommenderade mig att lägga ut dem på nätet - och där ligger de nu.

World Game

Buckminster Fuller i Philadelphia, USA skapade redan på sextiotalet ett institut för forskning och utbildning kring globala frågor. Han var arkitekt, uppfinnare och författare och hans pedagogiska metod kallas World Game. ”How would you run the World?” är frågan som möter skolelever, lärare och FN-personal.

En gigantisk världskarta breds ut på golvet i en stor sal och efter lottning får deltagarna sätta sig på anvisad plats på kartan. Någon får kanske representera indier, en annan ungrare etc. Alla får tryckta kort med uppgifter att lösa utifrån landets förutsättningar. År 1993 demonstrerades World Game på KTH i Stockholm.

I samband med en kongress i USA besökte jag hans institution där föreståndaren Medard Gable gav det halvfärdiga arbetet med Världsläktaren sitt stora gillande och ville vara behjälplig att få det tryckt.

.............................................

Om författaren

Barbro Martell

Kunskaper om den inre världen har berikats av ett mångårigt arbete som psykoanalytiker och

kunskapen om den yttre världen av föreliggande delvis omskakande bilder och texter. Dock var inte allt  bättre förr!                

Tack för stöd från den inre kretsen och för hjälp av: Lennart Carlsson med datorn, Lena Sanfridsson med viss redigering och Lena Ohlén med genomläsning och synpunkter på manuskriptet samt slutligen och inte minst Linda Ott Olander som lagt ut arbetet på nätet.

Arena

www.theworldstands.com

www.Världsläktaren.se         

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.