2 Världens befolkning

Målning Adam och Eva

Målning av Per Bergman.

Rubriker:

I

Snabb folkökning

Folkökningen i fyra steg

Hur många orkar jorden med?

Folkökningen - ingen jämn kurva

Demografiska förändringar

Kan världens befolkning stabiliseras?

Tidigare befolkningspolitik

II

Medellivslängd

Fördelning efter ålder inom ett land

Fördelning efter kön i världen

Fler gamla - prognoser 2025 och 2050

Hur gamla kan vi bli?

Åldringar och ett lands ekonomi

III

Statistik, fackmässigt och litterärt.

Litteratur

.............

Folkökning till år 2050  

Snabb folkökning

"Freden, vaccinerna och potäterna" medförde som skalden Tegnér nämnde, att en snabb folkökning blev möjlig.

Folkmängden har fyrdubblats bara på de sista hundra åren - trots att 60 miljoner dött under Mao i Kina, 20 miljoner i påfrestande folkomflyttningar i Indien samt cirka 60 miljoner i två världskrig.

Att den snabba ökningen blivit möjlig beror bland annat på ett stabilt klimat under 5000 år och billig fossil energi som gett oss mer livsmedel, läkemedel, industri och handel samt inte minst högre levnadsålder som i genomsnitt har gått från 30 till 70 år.

På många håll har folkökningen varit extra snabb som i Pakistan där man gått från 60-talets 34 miljoner till 180 miljoner år 2011, eller Kenya som under samma tid ökade från 8 till 40 miljoner. Exempel på att befolkningen minskat finns också som i Bangladesh.

Population Reference Bureau, PRB har gjort en 'halvvetenskaplig' gissning av hur många människor som någonsin levt på jorden fram till mitten av år 2011 och kommit fram till siffran 107.603 miljarder. Samma källa anger att vi i mitten av år 2015 utgjorde 6,5 procent av alla som någonsin levt.

Ur människans synvinkel kan en stor befolkning ses som ett framsteg, men för många andra arter och för miljön är vi alltmer ett hot.

Folkökningen i fyra steg

Först ökade befolkningen i Europa. Vaccinering mot smittkoppor påbörjades mot slutet av 1700-talet och då barnadödligheten minskade och livslängden ökade ledde det till en dramatisk ökning särskilt mellan 1930–1970.

Bilden nedan visar folkökningen i fyra steg i olika världsdelar. Först fram till år 1750, sedan till 1950, 2000 och slutligen till år 2009. Nu har turen kommit till Afrika och Asien att först öka kraftigt, innan ökningen väntas bromsa även där.

                                           

 

Nästa bilde visar både väntad ökning och minskning av befolkningen först till 2025.