8 Världens barn

Rubriker:

I

Hur länge är man barn?

Vilka sköter barnen?

Tidig fysisk utveckling

Tidig psykisk utveckling

     Anknytning

Förskolor för de allra yngsta? 

AB Familj

SOS barnbyar

Barns brist på förebilder

Kulturell stimulans

Tonår

II

Skola

FN:s önskemål för skolan

     Värdegrund

Privata skolor 

Begåvade elever

Bra lärare                                                             

Pisa-mätningar

Det svenska skolsystemet  

   Friskolor i Sverige

   Invandrarbarn och flyktingar

III

Barn som far illa

Barnkonventionen

      Barn lämnas åt sig själva 

      Fysiskt våld 

      Psykiskt våld

      Barnarbete 

      Barn på slutna institutioner

      Sexuellt utnyttjade barn

      Trafficking, Barnsoldater

      Barn på flykt

Summering

Litteratur                         

I

Hur länge är man barn?

Förr fanns knappast ens begreppet barndom. Barn lärde sig helt enkelt efterhand vad som behövdes för att glida in i vuxenlivet. De fick arbeta så fort de kunde. Någon gemensam uppfattning finns inte om hur lång barndomen är utan den varierar med tid och kultur.