Bildförteckning

Flera bilder är nu märkta med den vanliga beteckningen för copyright © men tills vidare skall  licensen Creative Commons, "dela lika" gälla.

Den låter andra distribuera, ändra och bygga på mitt verk, även for kommersiella syften, så länge de erkänner mig som upphovsman.

License

 

 

Bilder med världsläktaren av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bilderna ingår fortlöpande i de olika kapitlen.

  1-1    Befolkning, världsdelar år 2000

  2-1    Fyrdubbling på 100 år

  2-2    Befolkning i olika stater 2015

  2-2b  Ovanstående bild med engelsk text

  2-3    Förväntad folkökning till - 2025

  2-4    Förväntad folkökning till - 2050

  2-5    Folkmängd på Jesu tid

  2-6    Folkökning i fyra steg

  2-7    Antal barn per kvinna

  2-8    Barn, äldre och medellivslängd

  2-9    Äldre - prognos 2025

  2-10  Äldre - prognos 2050

  3-1    Livets utveckling på jorden

  4-1    Länder som använder mest olja

  4-3    Mest växthusgaser per invånare

  4-4    Växthusgaser i relation till BNP

  6-1    Läskunnighet i början av 1900-talet

  6-2    Läskunnighet - ökning på 100 år

  6-3    Dator- och internet efter 10 år

  6-4    Analfabeter år 2006 -2008

  6-5    Barn i skola - millenniemål

  7-1    Barndödlighet 1960 och 2014

  7-2    Mödrahälsa - Millenniemål

  7-3    Data om kvinnor 1995 och 2009

  8-1    Världens barn

  8-2    Barn i skola = bild 6-5 ovan

  8-3    Barn som far illa

  9-1    Människor med mindre än 2 dollar

  9-2    Högst och lägst köpkraft

  9-4    Det globala bordet

  9-5    Fetma

 10-1   Kostnad för Millenniemålen

 10-2   Fattiga och hungriga 1990

 10-3   Fattiga, hungriga 2014 

 10-4   Fattiga och hungriga 2030?

 10-5   Där fattigdomen minskat mest

 10-6   Dricksvatten - Hållbarhetsmål

 10-7   Sanitet - Hållbarhetsmål

 10-8   Jämförelser 1990 -2014

 12-1   Stadsbor

 13-1   Länder med flest flyktingar

 13-2   Befolkning i olika stater 2015 = 2-2

 14-1   Religionstillhörighet i världen

 14-2   Olika relig. i Europa, Afrika, Indien

 16-1  Människor med demokrati år 1900

 16-2  Människor med demokrati år 2012

 17-1  Grader av frihet i världen

 17-2  Grader av frihet i olika stater

 17-3   Människor i EU-länder

 17-4   Människor i OECD-länder

 18-1   Människor utsatta för våld

 18-2   Barn som far illa = 8-2 ovan

 19-1   Människor i kärnvapenstater

 19-2   Människor i militära allianser  

 21-1    Tom läktare

 21-2    Läktare med markerade världsdel.

  

Diagram

Kap.19-A  Vapenhandel

      19-B  Missade chanser

      19-C  Militära kostnader

      19-D  Exportörer och importörer

 

 

 

 

 

 

Översiktsbilder från nätet

Kap. 1   Stadion i Michigan

Kap. 4   Människor tillhörande ursprungsfolk www.samer.se-ursprungsfolk

Kap. 20  Kärnvapenfria zoner

www.ui.se/epok/default.aspx?article_id=235

 

Övriga bilder

Om inte annat anges är bilderna hämtade från

Shutterstock images.