Bildförteckning

 

Flera bilder är nu märkta med den vanliga beteckningen för copyright © men tills vidare skall licensen Creative Commons, "dela lika" gälla.

Den låter andra distribuera, ändra och bygga på mitt verk, även for kommersiella syften, så länge de erkänner mig som upphovsman.

License

 

Bilder med världsläktaren av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  1-1    Befolkning, världsdelar år 2000

  2-1    Folkmängd på Jesu tid

  2-2    Fyrdubbling på 100 år

  2-3    Folkökning i fyra steg

  2-4    Förväntad folkökning till - 2025

  2-5    Förväntad folkökning till - 2050

  2-6    Befolkning i olika stater år 2015

  2-7    Antal barn per kvinna

  2-8    Barn, äldre samt medellivslängd

  2-9    Äldre - prognos 2025

  2-10  Äldre - prognos 2050

  3-1   Livets utveckling på jorden

  4a-1  Mest CO2 utsläpp/land

  4a-2  Mest CO2 utsläpp/capita

  4a-3  CO2 utsläpp och BNP

  4b-1  Befolkn. som använder mest olja

  6-1    Läskunnighet i början av 1900-talet

  6-2    Läskunnighet - ökning på 100 år

  6-3    Dator- och internet efter 10 år

  6-4    Analfabeter år 2006 -2008

  6-5    Barn i skola - millenniemål

  7-1    Mödrahälsa - Millenniemål

  7-2    Barndödlighet 1960 och 2014

  7-3    Data om kvinnor 1995 och 2009

  8-1    Världens barn

  8-2    Barn i skola = bild 6-5

  8-3    Barn som far illa

  9-1    Människor med mindre än 2 dollar

  9-2    Högst och lägst köpkraft

  9-3    Fattiga, hungriga 1990

  9-4    Fattiga, hungriga 2014

  9-5    Det globala bordet

  9-6    Fetma

 10-1   Kostnad för Millenniemålen

 10-2   Fattiga och hungriga 1990 = 9-3

 10-3   Fattiga, hungriga 2014 = 9-4

 10-4   Fattiga och hungriga 2030

 10-5   Där fattigdomen minskat mest

 10-6   Dricksvatten - Millenniemåll

 10-7   Sanitet - Hållbarhetsmål

 10-8   Jämförelser 1990 -2014

 12-1   Stadsbor

 13-1   Länder med flest flyktingar

 13-2   Befolkning i olika stater 2015 = 2-2

 14-1   Religionstillhörighet i världen

 14-2  Religioner i Europa, Afrika, Indien

 16-1  Befolkning i stater 2015 = 2-6

 16-2  Människor med demokrati år 1900

 16-3  Människor med demokrati år 2012

 17-1  Grader av frihet i världen

 17-2  Grader av frihet i olika stater

 17-3   Människor i EU-länder

 17-4   Människor i OECD-länder

 18-1   Människor utsatta för våld

 18-2   Barn som far illa = 8-2 ovan

 19-1   Människor i kärnvapenstater

 19-2   Människor i militära allianser 

          Tom läktare med 30 cirklar.

 

  

Diagram

Kap.19-A  Vapenhandel

      19-B  Missade chanser

      19-C  Militära kostnader

      19-D  Exportörer och importörer

 

 

 

 

 

 

Översiktsbilder från nätet

Kap. 1   Stadion i Michigan

Kap. 4   Människor tillhörande ursprungsfolk www.samer.se-ursprungsfolk

Kap. 14 www.globalis

Kap. 20  Kärnvapenfria zoner

www.ui.se/epok/default.aspx?article_id=235

 

Övriga bilder

Om inte annat anges är bilderna

gjorda av Michael Åhman eller

hämtade från

Shutterstock images.