Världsläktaren.se

Hela världens befolkning skulle kunna sitta på en läktare om en miljon människor delar varje plats.

Vid sekelskiftet år 2000 var vi 6000 miljoner människor varav 3000 stadsbor.

Världens befolkning

1 - Inspirationen 

Idén kom vid öppningen av de olympiska spelen i Los Angeles.

Där såg de tävlande ut som en färgad juvel i oval infattning, då de i strålkastarnas ljus samlades på planen.

Även publiken fick medverka. Den hade instruerats att hålla upp plattor i olika färger så att det blev mönster av flaggor. I Moskva hade man på samma sätt gjort mönster av blommor och i Seoul av symbolen för harmonin mellan yin och yang.  

Stadium med flaggmönster på läktarna

Vilket utmärkt pedagogiskt forum en läktare kunde vara!

År 2000 behövdes 20 cirklar med 300 platser i varje varv. För data om människor lämpar sig onekligen en läktare extra bra.

Hur många platser som behövdes 2015 visas i nästa kapitel där vi är indelade i stater.

2  - Syfte

•   att ge nya överblickar och insikter om t.ex. religionstillhörighet

•   ladda obekväma frågor med prestige

•   visa konkreta utmaningar som FN gjort med Millenniemålen och nu gör med de nya Hållbarhetsmålen

•   följa upp mål så att de verkar som sprängstoff och styrmedel.

Vi sitter alla i samma båt, där både den och vi själva kunde vårdas och värnas bättre och vem kan göra anspråk på världsherravälde - och varför?

Texter

 De 20 kapitlen  kan läsas fristående från varandra.

Det är bara att klicka på önskat kapitel, men börja gärna med kap 2 för att få ett grepp om befolkningsutvecklingen.

Men först - hur kan man föreställa sig en enda miljon människor? Nedanstående läktare i Michigan har plats för 100 000 åskådare.

10 fullsatta sådana läktare – ger 1 miljon människor.
Michigan  arena
                                       
1 miljon människor
    
   

Vidare behövs det 1000 miljoner för att det skall bli en miljard.

Allt gör sig dock inte på läktaren. Att exempelvis 2 miljoner människor blir offer för människohandel av olika slag blir futtiga två rutor.

                          

"Ty en liten krumelur med många nollor kan på ett litet utrymme vittna om en miljon. Så låt den stora summan få mäktigt verka på er fantasi".

/Shakespeare

Fördelar

•  Med läktaren blir det lättare att känna och tänka globalt - World wide

•  vi får hjälp med siffror - miljoner och miljarder - och med proportioner

•  vi slipper procenttal där det ofta är oklart vad dessa är beräknade på

•  en läktare är politiskt och religiöst neutral

•  formen passar in på mobiler, datorskärmar, läsplattor och tv. 

•  på själva spelplanen kan man lägga ut kartor etc.

"The world is a stage and we are the players¨/Shakespeare

Oavsett om läktarbilderna är märkta med beteckningarna för copyright, som jag inte har hunnit ta bort, är det fritt att använda dem. WWW

License

3 - Andra statistiska modeller 

Gapminder.se

Hans Rosling har redan skapat en oslagbar metod för att göra siffror om människor begripliga, se www.gapminder.orgwww.twitter.com/hansrosling - YouTube  -  www.ted.com 

Professor Rosling såg på ett tidigt stadium några av mina bilder och rekommenderade mig att lägga ut dem på nätet - och där ligger de nu.

World Game

Buckminster Fuller i Philadelphia, USA skapade redan på sextiotalet ett institut för forskning och utbildning kring globala frågor. ”How would you run the World?” är frågor han ställer till skolelever, lärare och FN-personal. Han var arkitekt, uppfinnare och författare och hans pedagogiska metod kallas World Game.

År 1993 demonstrerades World Game på KTH i Stockholm.

Då lades en gigantisk världskarta ut på golvet i en stor sal och efter lottning fick deltagarna sätta sig på anvisad plats på kartan. Någon fick kanske representera indier, en annan ungrare etc. Alla fick tryckta kort med uppgifter att lösa utifrån landets förutsättningar.

I samband med en kongress i USA besökte jag hans institution där föreståndaren Medard Gable gav mitt halvfärdiga arbete med Världsläktaren sitt stora gillande och ville vara behjälplig att få det tryckt.

.............................................

Om författaren

Barbro Martell

Kunskaper om den inre världen har berikats av ett mångårigt arbete som psykoanalytiker och kunskapen om den yttre världen av föreliggande bilder och texter.

Tack för stöd från den inre kretsen och för hjälp av: Lennart Carlsson med datorn, Lena Sanfridsson med viss redigering och Lena Ohlén med genomläsning och synpunkter på manuskriptet samt slutligen och inte minst Linda Ott Olander som hjälpt till med arbetet på nätet.

Arena

www.theworldstands.com

www.Världsläktaren.se         

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.